Vi har 2 gæster d. 24/9, se hvem der kommer her.

Foredragsholder. Torben Jensen winoto ApS – Din it-partner

Med Venlige Hilsen
Bestyrelsen